انتقال داده از یک گرید به گرید دیگر

انتقال داده از یک گرید به گرید دیگر یکی از مزیت های بسیار مهم پاورفرم دیتا اینتری گرید (dataentrygrid) است. به راحتی می توانید با استفاده از این فیلد در یک لیست دیگر آیتمی ایجاد کنید. حال فرض کنید که از یک لیست قصد انتقال یک آیتم به لیست دیگر را دارید. با چند خط…