آپدیت word با نینتکس ورک فلو

آپدیت word با نینتکس ورک فلو یکی از مهم ترین کارهای هر سازمان گرفتن یک خروجی مناسب از فرم ها یا گزارشات هر بخش است. برای اینکه بتوانید یک خروجی مناسب از فرم خود داشته باشید شاید تمایل به استفاده از ورد داشته باشید. یکی از ساده ترین ابزارها برای آپدیت ورد استفاده از نینتکس…

آپدیت Excel به کمک نینتکس ورکفلو

آپدیت Excel به کمک نینتکس ورکفلو با کمک اکشن Call web service می توانید به راحتی یک فایل اکسل را آپدیت کنید: اولین گام برای به روز رسانی اکسل، استفاده از یک سرویس اکشن Call web service برای دریافت SessionID برای فایل است. برای انجام این کار، یک متغیر تک خط متن را به نام…

لوکاپ به لوکاپ در شیرپوینت

لوکاپ به لوکاپ در شیرپوینت با استفاده از روش زیر می توانید به یک ستون لوکاپ لوکاپ مجدد بزنید. یا اینکه از یک ساب سایت به سایت اصلی لوکاپ بزنید با بالعکس. فرض کنید قصد ایجاد یک ستون لوکاپ در ساب سایت دارید و می خواهید اطلاعات مشتریان خود را از لیست اصلی بخوانید: همان…