کنترل ListAndForm – نمایش یک فرم در فرم اصلی

کنترل ListAndForm کنترل ListAndForm مناسب برای پیاده سازی نمایش های تعاملی Master-Detail  در داخل Power Form است، زیرا این کار به شما کمک می کند تا فرم های جزئی کاملا کاربردی را درون یک فرم اصلی ایجاد کنید. این فیلد شامل 2 کنترل است، یک دیتاگرید و یک Sub form List Query یک query list…